Plantilles per a peus personalitzades

Plantilles per a peus personalitzades
Sabadell

Les plantilles per als peus o suports plantars són dissenyades pel podòleg amb la finalitat de corregir, prevenir o donar millor funcionalitat al peu. Ens ajuda a millorar la nostra qualitat de vida, que caminem o realitza’m activitat esportiva sense molèsties.

Els suports plantars personalitzats no sols són útils per a la salut dels peus, sinó que també ofereixen efectes saludables en altres parts del cos com; turmells, genolls, maluc i columna vertebral.

Habitualment l’ús de plantilles per a peu o suports plantars es duen a terme perquè tenim una patologia als nostres peus o per a la prevenció de lesions en articulacions del cos. En general existeixen dos tipus de patologies; cròniques i temporals.

El tractament amb plantilles pot anar acompanyat d’altres tractaments, com per exemple treballar la musculatura del peu o altres tractaments físics.

plantillas para pies personalizadas

Millors plantilles per a peus

Les millors plantilles per a peus depenen de la patologia, el dolor i el seu origen. Sempre ha d’acudir a un podòleg perquè realitzi un examen i dissenyi plantilles personalitzades per al seu cas. Les causes més comunes del dolor dempeus poden arribar per diversos motius:

• Ús inadequat de calçat
• Passar molt de temps de peu
• Augment dràstic de l’activitat física
• Galindons i altres afeccions.
• Obesitat
• Envelliment
• Malalties
• Lesions

plantillas-para-pies-en-sabadell

¿Quan utilizar plantilles per a peus?

Els suports plantars personalitzats han demostrat ser molt efectius a l’hora de prevenir lesions i de curar patologies.

El seu ús està recomanat per a la majoria de les persones, especialment quan tingui alguns dels següents símptomes:

• Molèsties als peus
• Excessiu cansament en caminar
• Fatiga
• Dolor en les articulacions
• Desgast del calçat

No fer servir plantilles per als peus no suposa un problema en el curt termini, no obstant això, una mala posició, postura o alteració a l’hora de trepitjar pot provocar dolors i molèsties en la base del cos. A més, les plantilles prevenen lesions que poden veure’s agreujades o aparèixer amb el temps.

Plantilles per a peu buit
Una persona amb peus buit quan l’arc longitudinal del peu és molt pronunciat i trepitja amb la part davant i de darrere, sense donar suport a la zona del mitjà del peu. L’ús de plantilles peus buit ha de tenir unes característiques principals per a evitar dolors, durícies i esperó:
• La plantilla peus buits ha d’estar embuatada per a alleujar la planta del peu, evitar calls i corregir els dits.
• La plantilla peus buits ha de tenir un coixinet en el taló.
• La plantilla peus buits ha de posseir un suport anatòmic en l’arc longitudinal.

Plantilles per als peus plans
El peu pla es diagnostica quan l’arc plantar té una altura inferior a l’habitual. En aquest cas l’amplària de la zona mitjana del peu augmenta per la caiguda de l’arc. Les plantilles per a peus plans s’utilitzen per a donar funcionalitat al peu i prevenir lesions musculars.
• Plantilles personalitzades per a peus plans que s’adapti al cas específic.
• Si la patologia no pot corregir-se es creen plantilles personalitzades per a suavitzar el dolor.

Plantilles per a peu valg
Algunes persones presenten aquesta alteració en la qual el retropeu es troba en zona d’eversió. Les persones que pateixen aquesta patologia han patit una desviació lateral del taló. Les plantilles peus valg són el millor tractament per a la correcció de la patologia i suavitzar el dolor:
• Ha d’usar, per a peu valg, plantilles personalitzades que aconsegueixin distribuir la pressió en caminar.
• Les plantilles dempeus valg han d’alinear el turmell desviat per a reduir les malalties.
• Les plantilles personalitzades en peus valg frenen l’avanç del turmell perquè no es desviï més.
• Han d’anar esmorteïdes per a reduir lesions i pressió actuant com a amortidors.

Trobem molts tipus de plantilla depenent de la finalitat. És recomanable l’ús de plantilles personalitzades que hagin estat indicades pel seu podòleg. Podem distingir alguns tipus com;

Plantilles esportives per a peus: estan dissenyades per a donar beneficis a persones que practiquen esport. Ajuden a millorar el rendiment esportiu.
Plantilles personalitzades per a treballar dempeus: indicades per a persones que passen gran part de la jornada laboral o personal dempeus.
Plantilles personalitzades per a dolor de taló: aquestes plantilles de peus tenen la finalitat d’alleujar la pressió i el dolor de taló en caminar. L’aconsegueixen oferint suport estructural a l’arc del peu, eliminant l’excessiu balanceig i proporcionant una superfície de suport major.
Plantilles personalitzades per a esmorteir la trepitjada: proporcionen suport s’encarreguen d’absorbir i esmorteir la pressió. Estan dissenyades per a absorbir impactes i reduir la pressió durant activitats quotidianes.
Plantilles per a peus usant sabates de talons: dissenyades per a acomodar el peu i reduir el dolor ocasionat per aquesta mena de calçat. Disminueixen la pressió sobre l’avantpeu.
Plantilles pediàtriques: ajuden al desenvolupament correcte de l’extremitat inferior en nens. Causes més freqüents: es cansa amb facilitat, s’ensopega, presenta dolor, enfonsa el pont intern.
Plantilles descarrega: descarregar zona de sobrecàrrega amb risc ha tenir durícies o una ferida.

No fer servir plantilles per a peus no suposa un problema en el curt termini, no obstant això, una mala posició, postura o alteració a l’hora de trepitjar pot provocar dolors i molèsties en la base del cos. A més, les plantilles prevenen lesions que poden veure’s agreujades o aparèixer amb el temps.

Els suports plantars o plantilles podològiques es realitzen en consultes de podològica previ a un estudi biomecànic o de la trepitjada. No en ortopèdies o en tendes esportives.
Els suports plantars són personalitzats per al pacient, es fa un diagnòstic de la lesió es fa el motlle del peu i finalment es procedirà a l’elecció del material i fabricació de la plantilla. També es du a terme una vista control per a controlar que el tractament sigui efectiu:

  • Molestias en los pies
  • Excesivo cansancio al andar
  • Fatiga
  • Dolor en las articulaciones
  • Desgaste elevado del calzado

No usar plantillas para pies no supone un problema en el corto plazo, sin embargo, una mala posición, postura o alteración a la hora de pisar puede provocar dolores y molestias en la base del cuerpo. Además, las plantillas previenen lesiones que pueden verse agravadas o aparecer con el tiempo.

Los soportes plantares o plantillas podológicas se realizan en consultas de podológica previo a un estudio biomecánico o de la pisada. No en ortopedias o en tiendas deportivas.

Los soportes plantares son personalizados para el paciente, se realiza un diagnostico de la lesión se tomará el molde del pie y por último se procederá a la elección del material y fabricación de la plantilla. También se realizara una vista control para controlar que el tratamiento sea efectivo.