Ortesi de silicona Sabadell

Ortesi de silicona
Sabadell

L’ortesi de silicona és un element terapèutic individual i personalitzat que es col·loca al peu. S’elaboren per un podòleg amb l’objectiu de tractar patologies del pacient relacionades amb la base del cos.

La raó per la qual s’utilitza la silicona en les ortesis és per les seves característiques; elasticitat, resistència i biocompatibilitat. És un polímer fet servir en molts tractaments podològics.

L’ortesi permet corregir o evitar les deformitats o lesions dels dits. Quan la deformitat és biomecànica s’aconsella l’ús de plantilla, però a l’hora de protegir els dits o separar-los per a frenar l’avanç d’una deformitat, l’ortesi de silicona és la forma més còmoda i que presenta millor resultat.

Un altre dels motius per a fer servir aquest material és la seva propietat hipoal·lergògena i biocompatible pel que no danya els teixits ni produeixes reaccions al·lèrgiques.

Ortesi de silicona Sabadell

¿Per a quines patologies s'utilitzen?

 • Helomas intradigitals o tilomas (ull de pollastre entre els dits)
 •  Onicocriptosis (ungles encarnades)
 • Superposició dels dits
 • Hallux abductus valguis (galindó)
 • Dits en urpa o en martell
 • Rascades
 • Després del tancament d’una úlcera
 • Cinquè dit en var
Com s'elabora l'ortesi de silicona

¿Com s'elabora l'ortesi de silicona?

Aquest tipus d’ortesi és un protector que s’elabora manualment i artesanalment amb silicona. La seva finalitat és obtenir una forma que s’adapti a l’anatomia i les necessitats terapèutiques del pacient.
La silicona es modela sobre el peu mentre es manté tova fins que situa els dits en la posició correcta. Una vegada endurit el motlle s’eliminen els defectes per a evitar molèsties, un elevat gruix i permetre que compleixi la seva funció. S’ha de tenir en compte la seva adaptació al calçat.

Passos d’elaboració:
• Selecció adequada de la densitat de la silicona
• Respectar les mesures i proporcions utilitzant una balança de precisió
• Pastar bé a la mà fins que la massilla quedi ben barrejada amb el catalitzador
• Respectar els temps d’aplicació i consolidació perquè no es produeixin esquerdes i perquè guardi una adequada consistència.

El seu ús està recomanat en els següents:
• Ús diürn, dins del calçat i subjecta per mitjó o mitjana. Important que es col·loqui amb mitjons o mitges per a evitar el seu desplaçament i moviment dins del peu. En cas que molesti l’ús de l’ortesi o es mogui en excés ha de visitar al podòleg per a revisar-la
• Només ha d’usar-se per al peu i la finalitat per la qual va ser confeccionada. És única i intransferible
• Ha de ser rentada amb sabó i aigua temperada. Deixar-la assecar a temperatura ambient i guardar-la en una bossa amb talc. No es pot rentar amb productes agressius (lleixiu, alcohol, dissolvent…). Tampoc en la rentadora ni deixar-les en remull.
• Utilitzar calçat que pugui contenir l’ortesi de silicona de manera correcta sense causar molèsties. En la majoria dels casos es recomana calçat de forma ampla i alta, sense compressió, amb una zona flexible de l’avantpeu i amb sistema de tancament regulable.
• Les silicones han de retirar-se a la nit per a evitar maceracions en la pell
• Aquest element terapèutic no ha de ser exposat al sol ni elevades temperatures
• Ha d’utilitzar-se de manera contínua per a no desfavorir els efectes terapèutics
• No s’ha d’utilitzar sobre ferides, ja que pot agreujar-la, provocar irritació o al·lèrgia
• En cas d’elevada sudoració s’ha de suspendre l’ús per a no danyar el peu i evitar canvis en la manera de caminar
• El seu temps d’ús és de 6 mesos a un any sempre que es compleixin les anteriors recomanacions

Les ortesis de silicona s’elaboren en funció de les característiques del peu de cada pacient i de l’objectiu perseguit. Per això, cada ortesi de silicona té una funció:

 • Ortesi de silicona pal·liativa: s’utilitzen principalment en pacients que presenten frecs o pressió en alguna zona del peu. Permeten evitar la pressió i el frec, a més d’evitar que apareguin dureses i hiperqueratosis
 • Ortesis de silicona correctora: es fan servir quan el pacient presenta alguna deformitat en els dits dels peus, com a dits en arpa. S’apliquen amb la finalitat de corregir qualsevol deformitat detectada evitant la intervenció quirúrgica
 • Ortesi de silicona protectora/preventiva: hi ha deformitats que no poden ser corregides i sotmeten el peu a molta pressió. Aquest tipus d’ortesi evitar l’aparició de dureses o callositats.
 • Ortesi de silicona substitutiva: substitueixen estructures anatòmiques del peu. Es fa servir amb pacients que tinguin alguna amputació al peu, i permet restablir la funcionalitat normal del peu
 • Ortesi de silicona postquirúrgica: evitar que torni a aparèixer la deformitat.

Hi ha patologies per a les quals és més freqüent l’ús d’ortesis de silicona, com ara:

 • Helomes intradigitals o tilomes
 • Onicocriptosis (ungles encarnades)
 • Superposció dels dits
 • Hallux abductus valg (galindó)
 • Dits en urpa o en martell
 • Erosió o irritació de la pell
 • Després del tancament d’ una úlcera
 • Cinquè dit en var

Sí, sempre que el podòleg el cregui necessari.

La vida útil del tractament dependrà de la mena d’ortesi digital, de les característiques i la vida diària del pacient.

S’ha de considerar que l’ortesi de silicona sofreix un desgast natural pel seu ús degut al treball, calor, hores d’utilitat, pes corporal, esport…

En general, un correcte ús i mantejament la vida mitjana és d’entre 6 i 12 mesos aproximadament.